h

Nieuwe bestuur krijgt voordeel van de twijfel

15 april 2010

Nieuwe bestuur krijgt voordeel van de twijfel

De SP geeft het nieuwe bestuur van GroenLinks, PvdA en D66 in Centrum het voordeel van de twijfel. SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam: "Met een linkse meerderheid in de raad kunnen we samen met GroenLinks en PvdA een echt links beleid gaan maken, maar aan bezuinigingen in het welzijn werken we niet mee. Ook kan de SP haar goedkeuring niet geven aan de bouw van meer parkeergarages en aan de vage voornemens op het gebied van wonen."

Het bestuur in Centrum bestaat uit oud-gemeenteraadslid Jeanine van Pinxteren (GroenLinks) als de nieuwe stadsdeelvoorzitter, oud-stadsdeelambtenaar Boudewijn Oranje (D66) en oud-raadslid Roeland Rengelink (PvdA). In zijn akkoord pleit het nieuwe bestuur voor een open bestuursstijl en een verbetering van de dienstverlening aan bewoners en ondernemers. Duijndam wees het bestuur erop dat daarvoor wel een omslag nodig is binnen het ambtenarenapparaat. Maar op haar vraag of portefeuillehouder Oranje als oud-ambtenaar wel in staat is daar de bezem door te halen, antwoordde hij ontwijkend dat dat een moeilijke opgave is.

Dat het nieuwe bestuur het vooralsnog niet zo nauw neemt met het voornemen de dienstverlening voor bewoners te verbeteren bleek uit de beantwoording van Van Pinxteren op vragen van de SP over een te vervangen woonboot. Duijndam: "De nota 'Welstand op het water' is onduidelijk. Als gevolg hiervan moet een woonbootbewoner met zijn gezin binnen drie dagen met boot en al het stadsdeel uit zijn." Duijndam drong aan op ten minste uitstel tot de welstandsnota gevalueerd is, maar de kersverse stadsdeelvoorzitter hield star vol dat het stadsdeel in zijn grootste recht staat en niet van plan is toe te geven. Uiteindelijk bleek ze wel bereid mee te denken over een andere ligplaats.

In reactie op vragen van Duijndam over de staking van de Reiniging na Koninginnedag zei de stadsdeelvoorzitter weliswaar dat ze niet voornemens is direct naar de rechter te stappen om de staking te laten verbieden. Maar op de vraag of zij haar partijgenote en stedelijk wethouder Marijke Vos kan oproepen zich hard te maken voor koopkrachtbehoud van de ambtenaren, gaf zij als antwoord dat het om een landelijke staking gaat waar Amsterdam niet over gaat. Duijndam: "En daarmee vergeet ze dat het standpunt van Amsterdam als een van de grote steden cruciaal is in de onderhandelingen over de cao. Al met al een teleurstellende en weinig meevoelende opstelling van wat toch een relatief links nieuw stadsdeelbestuur zou moeten zijn."

U bent hier