h

Sluiting zorgvoorziening Osdorp voorkomen

22 mei 2010

Sluiting zorgvoorziening Osdorp voorkomen

Omdat de AWBZ de kosten niet meer dekt, dreigde zorgorganisatie De Osiragroep verschillende dagvoorzieningen te sluiten. Hiertegen zijn zowel de gebruikers als de buurt in actie gekomen en SP-gemeenteraadslid Maureen van der Pligt heeft het stadsbestuur vragen gesteld. Hierdoor blijven twee van de drie voorzieningen geopend.

De Osiragroep is een van de zorgorganisaties in Amsterdam die zorg verleent aan ouderen, (chronisch) zieken en mensen met een lichamelijke beperking. In stadsdeel Nieuw-West gebeurt dit in de dagvoorzieningen De Joannes de Deo, De Wachter en de Ookmeerflat. De voorzieningen, waar dagactiviteiten en maaltijdvoorziening plaatvinden, vormen voor oudere buurtbewoners in Osdorp een belangrijke ontmoetingsplek.

Door de inzet van Van der Pligt, buurtbewoners en gebruikers blijven dagvoorzieningen De Joannes de Deo en De Wachter voorlopig open. De Ookmeerflat wordt helaas toch gesloten. De maaltijdvoorziening wordt door het Leo Polakhuis overgenomen en voor eventueel vervoer naar het Polakhuis wordt gezorgd.

U bent hier