h

SP houdt poot stijf: verlaging raadsvergoedingen

16 mei 2010

SP houdt poot stijf: verlaging raadsvergoedingen

Tijdens de eerste raadsvergadering van het nieuwe stadsdeel West werd al direct zonneklaar dat de politieke partijen de komende jaren flink gaan bezuinigen, maar niet ten koste van de eigen portemonnee. Voorstellen van de SP om onder andere de vergoedingen van raadsleden met 20 procent te verlagen, haalden het niet. Sterker: de raadsleden in West krijgen ruim 700 meer per maand dan de raadsleden in de oude vier stadsdelen. De SP in West blijft staan voor alle standpunten, die zijn ingenomen tijdens de verkiezingscampagne en die ook in de coalitieonderhandelingen naar voren zijn gebracht.

Een ander voorstel van de SP om een budgetsverhoging van de fractieondersteuning van 80.000 (totaal van de oude stadsdelen) naar maar liefst 240.000 (een verdriedubbeling!) te voorkomen, strandde ook, ondanks de steun van De Groenen.

Was in het overleg van fractievoorzitters - voorafgaande aan de fusie - op initiatief van de SP met alle partijen afgesproken om het burgerinitiatief gepaard te laten gaan door 25 ondersteuners, nu werd dat doodleuk op 130 gesteld en dacht de heer De Groot van de PvdA met enige koehandel daar nog een middenweg in te vinden. De SP hield echter vast aan eerdere afspraken. Een voorstel van Gabi Choma betreffende het vergadermodel werd aangenomen.

U bent hier