h

Stadsdeel blijft onbeperkt externen inhuren

27 mei 2010

Stadsdeel blijft onbeperkt externen inhuren

De SP vindt het onbegrijpelijk dat stadsdeel Centrum niet van plan is de grootschalige inhuur van externe krachten, voor een kleine tien miljoen euro, in te perken. Een voorstel van de SP-fractie om een maximum aan inhuur te stellen op 10 procent van de personeelskosten, kreeg dinsdag onvoldoende steun. SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam: "Externe krachten zijn vaak duurder dan vaste krachten. Ons voorstel levert een besparing van vier miljoen euro op, maar de andere partijen hebben dat geld blijkbaar niet nodig."

SP-lijsttrekker en fractievoorzitter in de Tweede Kamer Emile Roemer kreeg vorige week nog steun van alle partijen voor zijn voorstel om grenzen te stellen aan de inhuur van externe adviseurs, interim-managers en andere externe medewerkers. In Centrum werd in 2009 53.423.000 miljoen euro uitgegeven aan vaste personeelskosten. Daarnaast wordt 9.303.000 uitgegeven aan externe inhuur. Duijndam: "We vragen niet om te stoppen met externe inhuur, we willen er slechts grenzen aan stellen, 10 procent in plaats van de huidige 17,4. Dat levert een enorme besparing op."

VVD en D66 stemden echter tegen omdat externen volgens hen juist een zege zijn 'omdat je die snel weer kwijt kan'. Duijndam: "Hiermee wordt het ontslagrecht op grove wijze omzeild. Ook veel reinigers worden via een uitzendbureau ingehuurd. Juist deze mensen verdienen een vaste baan met bijbehorende voorwaarden." Het voorlopige resultaat van het SP-voorstel is wel dat er een analyse komt van nut en noodzaak van externe inhuur. Duijndam blijft optimistisch: "De analyse geeft ons mooi de gelegenheid om het voorstel opnieuw in te dienen. Als er maar geen externe kracht voor ingehuurd wordt."

U bent hier