h

De Punt komt er wel

27 juni 2010

De Punt komt er wel

Zaterdag is de SP gaan buurten in de Punt in Osdorp naar aanleiding van klachten uit de buurt. Deze buurt, rond de omgeving van het Dijkgraafplein, staat er desondanks redelijk voor. Veel tevredenheid maar toch ook zijn er duidelijke verbeterpunten aangegeven. Inbraak, hangjongeren, parkeren en openbare ruimte zijn punten van aandacht die uit het buurtonderzoek zijn opgetekend.

Na een vooraankondiging van de buurtactie met flyers zijn twee groepen SP-ers de buurt ingetrokken om de bewoners aan te spreken over de situatie in hun buurt. De felle zon en hoge temperaturen maakte deze zaterdag een zeldzaam tropsiche dag. Het gebied tussen het Dijkgraafplein, Rijsdrechthof en de Hoogheemraadweg is hierbij onder de loep genomen. De woningen zijn veelal in beheer van Ymere maar ook is een aantal woningen inmiddels verkocht aan voormalige huurders zodat er zowel sprake is van zowel huur- als koopwoningen.

De meeste bewoners zijn opmerkelijk tevreden over hun buurt en de staat van hun woning. Wel werd hier en daar geklaagd over inbraak in de buurt; een probleem dat in heel Amsterdam actueel is. Een gedeelte van het Rijsdrechthoft heeft problemen met de riolering die in deze straat op sommige plekken verzakt is en tot verstoppingen leidt. Hier en daar liggen delen van rioolbuizen langs de woningen verspreid. De gemeente heeft hier te weinig aan gedaan. Ook geven enkele bewoners aan dat vuilnis te weinig wordt opgehaald en dat parkeren gaandeweg meer een probleem wordt.

De meningen over speelruimte voor kinderen is verdeeld. Sommigen vinden het voldoende maar ook wordt aangegeven dat er te weinig speelruimte is. Dit hangt ook samen met enige overlast van hangjongeren, die vaak gebruik maken van deze speelruimte. Ook hier een punt van aandacht. De groenvoorziening in de buurt staat er niet florissant bij en heeft echter zichtbaar achterstallig onderhoud. Ruimte dus voor verbeteringen. Opmerkelijk is het aantal kleine braakliggende stukken grond. Waarom wordt hier niets mee gedaan?

Al met al staat de buurt er redelijk voor waarbij toch ook duidelijke verbeteringen nodig zijn. We zullen de buurtbewoners voorzien van onze conclusies en vervolgacties in de lokale politiek.

U bent hier