h

Deelraad negeert terugdringen wachttijden huurwoningen

30 juni 2010

Deelraad negeert terugdringen wachttijden huurwoningen

De SP en de Tulpen voor Amsterdam hebben aangedrongen op het terugdringen van wachttijden voor sociale huurwoningen. De portefeuillehouder, gesteund door een meerderheid van de raad, wilde zich er echter niet hard voor maken. SP-deelraadslid Erik Bobeldijk: "Wethouder Verdonk (PvdA) gaat voor 45 procent sociale huur in het stadsdeel, maar zij houdt daarbij totaal geen rekening met de huidige vraag naar woningen. Ze biedt geen oplossing en de raad pikt dat helaas."

De SP en Tulpen voor Amsterdam probeerden bij de behandeling van de Structuurvisie, een plan voor de inrichting van de stad tot 2040, in de raad aandacht te vragen voor de ernst van de alsmaar oplopende wachttijden voor sociale huurwoningen. Die zijn ook in Nieuw-West inmiddels opgelopen tot ruim tien jaar. In de huidige plannen wordt het aantal sociale huurwoningen nog verder verminderd, onder andere door sloop, waardoor de wachttijd verder oploopt. Mogelijke oplossing voor dit probleem zijn het sterk verminderen van de sloop- en verkoopplannen van deze woningen en het tempo waarin deze plannen worden uitgevoerd. Bobeldijk: "Maar daar wilde de wethouder en vervolgens een meerderheid van de raad niet in mee. Daarmee negeren ze een van de grootste problemen in dit stadsdeel op dit moment."

U bent hier