h

Pak 'woestijnvorming' aan

9 juni 2010

Pak 'woestijnvorming' aan

Om te voorkomen dat nog meer terreinen in Amsterdam-Oost komen braak te liggen wil de SP dat het stadsdeel voorlopig geen sloopvergunningen meer afgeeft. Dat zegt SP-deelraadslid Tiers Bakker in reactie op plannen van woningcorporatie Ymere om nog bewoonde panden in Oost te slopen. Bakker: "Woningen worden gesloopt, maar herbouw laat op veel plaatsen in Oost lang op zich wachten. Ook dit terrein zal voor onbepaalde tijd braak liggen. Het algemeen belang laat niet toe dat corporaties slopen om vervolgens jarenlang niks met die grond te doen."

Ymere is van plan om woningen in de Vrolikstraat en de Derde Oosterparkstraat te slopen waar nog reguliere huurders wonen. De corporatie zet dit door hoewel algemeen bekend is dat zij in financieel zwaar weer verkeert en momenteel weinig bouwplannen tot uitvoer weet te brengen. Uit het jaarverslag van Ymere over 2009 blijkt dat zij verliezen lijdt van zon 90 miljoen,waarvan 40 miljoen voor de rekening komt van onrendabele projecten.

De SP heeft daarom een notitie over braakliggend terrein opgesteld waarin zij van de portefeuillehouder eist met beleid te komen om het langdurig braak liggen van terreinen, het ontstaan van stadswoestijnen, tegen te gaan. Als sloop geen spoedeisend belang heeft en de financiëe situatie van de woningcorporatie te wensen overlaat moet het stadsdeel sloop kunnen weigeren, vindt de SP. Daarnaast vraagt zij om plannen om huidige braakliggende terreinen nuttig te gebruiken, bijvoorbeeld als sportvelden, tijdelijke recreatietuinen of speeltuinen. Bakker: "Op veel plekken, zoals in de Wibautstraat en in de Pieter Vlamingstraat in Oost lijkt de woestijnvorming momenteel groter dan in ontwikkelingslanden. Daar moet een einde aan komen."

U bent hier