h

Salarisverhoging ambtenaren niet afwentelen op stadsreinigers

30 juni 2010

Salarisverhoging ambtenaren niet afwentelen op stadsreinigers

De SP vindt het onaanvaardbaar dat de gemeente medewerkers van de reiniging wil laten opdraaien voor de salarisverhoging van de gemeenteambtenaren. Daarom roept de SP de reinigers en SP'ers op aanwezig te zijn op 1 juli a.s. tijdens de vergadering van de stadsdeelraad Centrum. Tussen 20:00 en 21:00 uur behandelt de deelraad het voorstel van de SP om de reinigers niet te korten op hun salaris.

Het stadsdeel wil de werkdagen dat gestaakt is inhouden op het salaris van de medewerkers van de reiniging. Zij hebben echter gestaakt voor een beter salaris voor alle ambtenaren. Als laagstbetaalde ambtenaren hebben juist de reinigers de salarisverhoging het hardst nodig. De SP vindt het niet rechtvaardig dat het stadsdeel nu juist hen wil korten op hun salaris. Zeker niet omdat het stadsdeel eerder zijn waardering heeft uitgesproken voor de medewerkers van de reiniging. Kom dus op 1 juli om 20:00 naar de raadszaal van het stadhuis.

U bent hier