h

Sloop monumenten voorlopig van de baan

12 juni 2010

Sloop monumenten voorlopig van de baan

Kwam vorige maand Unesco nog met het dwingende advies om de monumenten op het Binnengasthuisterrein niet te slopen, gisteren wilde de rechtbank meer informatie over de alternatieven, voor de nieuw te bouwen universiteitsbibliotheek. SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam: "Wij hebben in 2008 al aangegeven dat er beter naar alternatieven gekeken moest worden. Nu gaat het dan eindelijk gebeuren."

De SP heeft zich in 2008 al als enige partij tegen de sloop van de monumenten verzet. Twee weken geleden kreeg de SP steun van alle andere partijen met uitzondering van de VVD. Ook het verzet van de buurt, studenten, de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, het Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut lijkt vruchten af te werpen. De SP steunde het verzet in de buurt.

U bent hier