h

Bestuur voortvarend aan de slag met coalitieakkoord

2 juli 2010

Bestuur voortvarend aan de slag met coalitieakkoord

Corporaties worden steviger op hun verantwoordelijkheid gewezen, er komt een plan om bestaande woningen te isoleren en het buurtgevoel wordt versterkt met geveltuinen, schaakborden en meer speelruimte. Het linkse bestuur van Amsterdam-Noord is direct voortvarend aan de slag gegaan met een aantal speerpunten uit het coalitieakkoord, zo concludeerde de SP-fractie bij de behandeling van de voorjaarsnotitie in de deelraad.

Onwennig was het, aldus een schertsende SP-fractievoorzitter Daniël Peters, om na vier jaar oppositie voeren tegen het bestuur nu ineens wethouders naar de mond te moeten praten. Maar moeilijk was het niet, want het lijkt alsof de komst van het nieuwe linkse bestuur ook nieuw elan in het stadsdeel heeft gebracht. Steeds meer van de onzekerheid rond de start van bouwprojecten op de vele lege vlaktes in het stadsdeel verdwijnt. De Banne-Zuid, Waterlandplein, zelfs het hoognodige nieuwe zwembad, het wordt allemaal gebouwd. En ook de voorjaarsnotitie ziet er links en dus zeer positief uit volgens de SP. Peters: "Rechtse partijen zullen tot hun opluchting gezien hebben dat links bestuur niet betekent dat alle boeren in landelijk Noord samen in de kolchoz moeten gaan werken. Links bestuur betekent wel dat het stadsdeel het zachtjes duwen van de corporaties zachtjes in de richting die Noord nodig heeft: een verschuiving van sloop en nieuwbouw naar onderhoud en renovatie, waar gebouwd wordt betaalbaar bouwen en de bestaande huurwoningen isoleren."

Een andere duidelijke keuze van het linkse bestuur is volgens de SP de keuze voor het buurtniveau. Zo gaat het voor geveltuinen, schaakborden en speelterreinen, zoals pannaveldjes. "Hiermee worden mensen uitgenodigd zelf iets te doen aan het uiterlijk van hun buurt en samen aan sport te doen, of dat nou denksport is of iets fysiekers", aldus Peters. Net als alle andere partijen heeft de SP echter grote zorgen over de bezuinigingen die vanaf komend najaar moeten worden gedaan. Stadsdeelvoorzitter Post hield een glashelder en keihard verhaal hierover: het stadsdeel moet rekening houden met het schrappen van een derde van de niet verplichte taken. Dat kan de sluiting van buurthuizen, bibliotheken en sportcomplexen betekenen. En heeft op korte termijn al een lagere frequentie in het ophalen van grofvuil tot gevolg. Peters: "De voorjaarsnotitie is een positief begin van deze raadsperiode, dat positivisme moeten we de komende jaren van bezuinigingen proberen vast te houden voor Noord."

U bent hier