h

Bewoners geven Van Schaffelaarplantsoen weer zijn buurtfunctie terug

29 juli 2010

Bewoners geven Van Schaffelaarplantsoen weer zijn buurtfunctie terug

'Wat mist u in deze buurt?', 'Wat kunnen we doen met het Van Schaffelaarplantsoen?' en 'Komt u helpen dit project op de rails te zetten?' zijn zomaar wat vragen, die de SP de buurtbewoners voorlegt. Op donderdag 29 juli wordt er in de buurt van het Van Schaffelaarplantsoen huis-aan-huis genquteerd om de meningen van de bewoners te peilen. De SP wil weten wat zij vinden dat er met het braakliggende terrein voor hun deur moet gebeuren. De actieve SP'ers verzamelen zich donderdag tussen 18:45 en 19:00 uur bij het Jan van Schaffelaarplantsoen.

Amsterdam kent vele, langdurig braakliggende terreinen. Dat komt deels door de bouwstop (er mag voorlopig niet gebouwd worden) en deels door speculanten, die wachten tot de grondprijzen weer stijgen. Bovendien zijn deze terreinen een gruwel voor de buurt, doelloos, vaak gevaarlijk door rondslingerend afval en onbegaanbaar door de hondepoep. De SP is het zat! Samen met bewoners van de levendige buurten in de directe omgeving, wil de SP deze terreinen weer een buurtfunctie geven. Het Jan van Schaffelaarplantsoen in Amsterdam-West (Bos en Lommer) is een van de vele braakliggende terreinen die Amsterdam 'rijk' is en de eerste die wordt 'omgetoverd'.

Samen met de bewoners wil de SP dan op zondag 1 augustus v.a. 11.00 uur een aanvang maken met het vormgeven van de nieuwe ideen voor het Van Schaffelaarplantsoen. De bewoners toveren hun buurt weer om tot Fantasie-Rijk, dat is het motto. Opgeluisterd door muziek en spandoeken en ondersteund met een hapje en een drankje worden de handen uit de mouwen gestoken. Ook voor de kleintjes is er genoeg te doen, er is voldoende lekkers en er zijn allerlei activiteiten. De werkzaamheden worden afgesloten met een buurtbarbecue. Oproep aan alle SP'ers mee te doen aan deze actie!

U bent hier