h

Binnentuin Rozenstraat/Laurierstraat behouden voor de buurt

6 juli 2010

Binnentuin Rozenstraat/Laurierstraat behouden voor de buurt

"Hier zou een appartementengebouw moeten komen van negen meter hoog, waardoor er niets meer over zou blijven van de binnentuin, waar ook de buurt gebruik van maakt. Gelukkig is dat nu voorkomen." Aan het woord is SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam, die de bewoners bijstond in hun strijd tegen bebouwing van de binnentuin.

In 1999 is er voor de Jordaan een bestemmingsplan aangenomen en door onoplettendheid is de binnentuin achter een van de woonhuizen bestemd als 'te bebouwen'. Een projectontwikkelaar maakte daar gebruik van, ontwierp een plan en vroeg een bouwvergunning aan. De SP is voor het behoud van de binnentuin voor de buurt en steunde de bewoners in hun protest hiertegen. Na langdurig en soms moeizaam overleg tussen stadsdeel, projectontwikkelaar en de bewoners, trok de projectontwikkelaar zich terug en kregen de bewoners de tuin in beheer.

"Hoewel deze strijd al met al ruim een jaar heeft geduurd, blijkt hieruit dat bewoners heel goed in staat zijn mee te denken en samen met het stadsdeel en ontwikkelaars tot een oplossing te komen. Maar," waarschuwt Duijndam, "dit soort fouten met bestemmingsplannen moet niet meer gemaakt worden. Door bewoners ook eerder bij deze plannen te betrekken kan veel onrust en leed voorkomen worden."

U bent hier