h

Flyergekte op het Osdorpplein

25 juli 2010

Flyergekte op het Osdorpplein

De SP is er voor u. Zo begint de straateditie van de SP nieuwsbrief voor Nieuw-West die tezamen met een flyer over de aanpak van het minimumloon en een SP ledenwerffolder op zaterdag 24 juli werden uitgedeeld. Een geslaagde pleinactie met veel flyers en diepgaande gesprekken.

Met het zomerse weer was het er gezellig druk op het Osdorpplein. De juiste omstandigheden voor actieve SP-ers uit Nieuw-West om volop flyers uit te delen aan het winkelende publiek. Het begon met de straateditie van de SP nieuwsbrief met veel informatie over sociale thema's en het reilen en zeilen van de SP als actieve partij binnen het stadsdeel.

Met de flyer STOP CAO MOORD attendeerde de SP mensen op gemeentelijke plannen om mensen minder dan het minimumloon te laten betalen voor werk. Goed dat de SP daar op wees, want zonder uitzondering was niemand op de hoogte van deze plannen. Veel mensen op het plein waren het met de SP eens: deze sociale afbraak moeten we niet laten gebeuren!

Naast deze flyers werd er ook nog de SP ledenwerffolder EN NU VERDER uitgedeeld. Emile Roemer, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, doet hierin een persoonlijke oproep om lid van de SP te worden. Een goede combinatie, want de sociale thema's maakten veel los bij het publiek en vormden daarmee een prima basis om SP-lid te worden en daardoor werkelijk iets te veranderen in onze maatschappij. We wachten af hoeveel nieuwe leden we binnenkort mogen verwelkomen!

U bent hier