h

SP maakt zich sterk voor behoud gymzaal

22 juli 2010

SP maakt zich sterk voor behoud gymzaal

De SP heeft in de afgelopen raadsvergadering vragen gesteld over de te slopen gymzaal in Holendrecht.

De gymzaal moest gesloopt worden in het kader van het nieuwbouwproject Holendrecht. Het nieuwbouwproject is uitgesteld, maar de sloop van de gymzaal niet. De zaal wordt wel nog intensief gebruikt door de school en andere groepen.

Naar aanleiding van het antwoord van het dagelijks bestuur diende de SP, samen met D66, OZO, CDA en CU, een motie in om de sloop uit te stellen. De school heeft op deze manier de tijd om een andere oplossing te vinden voor de gymnastieklessen. Helaas werd de motie door de deelraad verworpen.

U bent hier