h

SP wil bezuinigen op exorbitant hoge salarissen en wachtgelden

5 juli 2010

SP wil bezuinigen op exorbitant hoge salarissen en wachtgelden

"De gevolgen van de crisis mogen niet afgewenteld mogen op de mensen die de crisis niet veroorzaakt hebben. Dus geen verhoging van tarieven en leges, geen sluiting van buurthuizen en meer investeren in jongeren- en ouderenontmoetingscentra." Zo begon SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam haar betoog tijdens de raadsvergadering over de voorbereiding van de begroting 2011.

De SP wil niet bezuinigen op welzijn, maar wl op de veel te hoge salarissen van bestuurders en interims van gesubsidieerde welzijnsinstellingen. Er moet ook goed gekeken worden naar projecten die elkaar overlappen en waar beter samengewerkt kan worden. Duijndam verwijst naar een plek voor hangjongeren, die weer opgebroken moest worden: "Dat heeft veel geld en heel veel ergernis gekost. Als er de buurt er beter bij betrokken was geweest, hadden de jongeren hun plek kunnen behouden."

Duijndam vind dat het dagelijks bestuur ook moet bezuinigen. Drie portefeuillehouders hebben elk nu een secretariaat. Door efficinter werken kan n secretariaat voor het besuur volstaan. Ook op de wachtgelden moet bezuinigd worden. De wachtgelden staan voor 300.000 euro in de begroting van 2010. Het zou de huidige portefeuillehouders sieren als zij nu aangeven er alleen gebruik van te maken als ze geen andere werkzaamheden of inkomsten kunnen verwerven. En dat zij in ieder geval van wachtgeld afzien bij voortijdig vrijwillig ontslag of vervanging van enkele maanden. Goed voorbeeld doet goed volgen - Job Cohen zag ook van wachtgeld af. Misschien kunnen hiermee de zes ex-bestuurders van Centrum overgehaald worden af te zien van de wachtgeldregeling. Om te komen tot een bezuiniging van 10 miljoen in 2014 gaf de SP-fractie een reeks aan maatregelen mee aan het dagelijks bestuur.

Bijzondere aandacht wil de SP de komende periode besteden aan het nijpende probleem van eenzaamheid voor veel Centrumbewoners. De fractie diende in samenwerking met de wijkcentra een voorstel in om eenzaamheid te bestrijden. Een deel van het project kan betaald worden met de ruim 80.000 euro die de fractie heeft overgehouden van het toegekende fractiebudget. De raad was te zeer verrast om er direct over te willen beslissen, maar zegde toe bij de begrotingsbehandeling het voorstel te steunen.

U bent hier