h

Sympathie maar geen geld voor reinigers

2 juli 2010

Sympathie maar geen geld voor reinigers

De reinigers in stadsdeel Centrum die begin mei in staking gingen voor een betere cao hebben de sympathie van alle partijen in de deelraad maar krijgen geen cent salaris voor de uren dat zij gestaakt hebben. Het voorstel hiertoe van de SP werd donderdagavond afgewezen door de hele raad. SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam: "Het stadsdeel was lovend over de stakers en hielp na de staking zelfs mee de straat weer schoon te vegen. Maar het houdt wel salaris in voor de stakingsdagen. De stakers, nota bene hun eigen medewerkers, worden gestraft voor hun goede gedrag."

Op de vragen van de SP over de inhouding van salaris van de reinigers moest stadsdeelvoorzitter Van Pinxteren (GroenLinks) erkennen dat de stakers steeds een uitstekende verstandhouding met het stadsdeel onderhielden en alles in goede banen wisten te leiden. Maar de solidariteit moet via de vakbonden lopen, aldus Van Pinxteren. Zij vond het niet gepast stakers en vooral de niet-leden van de vakbond te belonen voor hun actie. De GroenLinks-fractie stelde dat de stakers solidariteit moeten zoeken bij andere werknemers, maar zeker niet bij het stadsdeel als werkgever. Duijndam: "Ik vind het ongepast de stakers, die de kastanjes uit het vuur gehaald hebben voor alle ambtenaren, hier alleen voor te laten opdraaien. We moeten dit met elkaar doen, dat is pas solidariteit. Het stadsdeel kan hiermee laten zien dat het zijn medewerkers, die elke dag het Centrum schoon houden, waardeert."

Hoewel alle partijen aangaven achter de zaak van de stakers te hebben gestaan en sympathie te voelen voor het verzoek van de SP, schaarden zij zich uiteindelijk achter de stadsdeelvoorzitter en wezen zij het SP-voorstel om wl tot uitbetaling over te gaan af.

U bent hier