h

Onderzoek IJsterk toont gevaar marktwerking voor welzijnswerk

30 augustus 2010

Onderzoek IJsterk toont gevaar marktwerking voor welzijnswerk

"Het faillissement van IJsterk toont weer eens aan dat het in de markt zetten van welzijnswerk en vervolgens als politiek bestuurders op een afstand gaan staan kijken, echt niet werkt." Dat zegt SP-fractievoorzitter in Centrum Nelly Duijndam naar aanleiding van het raadsonderzoek naar het faillissement van de welzijnsorganisatie eind vorig jaar. "De SP heeft steeds gepleit voor kleinschaliger en buurtgerichter welzijnswerk dat steviger geleid wordt vanuit het stadsdeel. Het onderzoek bevestigt ons in dat pleidooi. Dit is een goed moment om die visie te gaan uitvoeren."

Voor het eerst in de geschiedenis van stadsdeel Centrum werd de afgelopen maanden een raadsonderzoek gehouden naar IJsterk. Op aandringen van de SP besloot de deelraad tot een eigen onderzoek om uit te zoeken wat de rol was geweest van het stadsdeel in het faillissement van de organisatie en of het stadsdeel niet eerder had kunnen ingrijpen. Ook was het de bedoeling lessen te trekken uit het faillissement van IJsterk dat op 6 november 2009 werd uitgesproken.

De onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat het anders moet. Ook hebben zij zich afgevraagd waarom het stadsdeel de adviezen van de Rekenkamer niet heeft opgevolgd, waarin aangedrongen werd op een veel betere controle op de financin van de instellingen. Duijndam: "Alles wijst erop dat er een gebrek aan regie was vanuit het stadsdeel, het stadsdeel wilde zich zo min mogelijk bemoeien met de bedrijfsvoering van IJsterk. Als het stadsdeel op tijd de teugels had aangehaald, had een faillissement wellicht kunnen worden afgewend." Om rampscenario's in de toekomst te voorkomen heeft de SP direct na de doorstart van IJsterk met vier stichtingen het dagelijks bestuur opgedragen om binnen drie maanden te komen met een visie over het welzijnsbeleid, die samen met de welzijnsinstellingen en bewoners wordt opgesteld en waarin voorzieningen per buurt opgezet worden.

U bent hier