h

Bewonersbijeenkomst over luchtkwaliteit Wibaut aan de Amstel

25 september 2010

Bewonersbijeenkomst over luchtkwaliteit Wibaut aan de Amstel

Op aandringen van SP-deelraadslid Tiers Bakker heeft portefeuillehouder Princen toegezegd een expertbijeenkomst te organiseren voor raadsleden en bewoners van het Wibaut aan de Amstelgebied. Op deze bijeenkomst wordt aan de bewoners uitgelegd hoe luchtkwaliteit en andere milieueffecten worden gemeten, en krijgen zij uitleg over de milieu effect rapportage (MER) die volgt.

Het project Wibaut aan de Amstel is van start gegaan met als doel de Wibautstraat grondig op te knappen. Vanwege verwachte toename van verkeer in de toekomst, moet hier een vinger aan de pols gehouden worden om de luchtkwaliteit niet te laten verslechteren. Bewoners en raadsleden krijgen nu informatie over de huidige luchtkwaliteit, en worden via de MER ook in de toekomst op de hoogte gehouden. "Dat is winst voor de huidige en toekomstige bewoners," aldus Bakker.

U bent hier