h

Brede school krijgt definitie en inhoud

2 september 2010

Brede school krijgt definitie en inhoud

SP-fractievoorzitter Meta Meijer roept het stadsdeelbestuur op snel de regie te nemen en duidelijkheid te creren over brede scholen. Dit naar aanleiding van een rapport van de Rekenkamer waarin wordt aanbevolen met elkaar af te spreken wat een school tot een brede school maakt, van welke kwaliteit de aangeboden activiteiten moeten zijn, en ook te kijken naar het geld dat er in omgaat.

Het rapport liegt er niet om. Het ligt eraan wie je spreekt of een school een brede school is of niet. Scholen, schoolbesturen en stadsdelen zijn er niet eensluidend over. De SP-voorstellen ondervonden tot Meijers vreugde geen weerstand. "Ouders sturen hun kind naar een brede school omdat die de naam hebben goed te zijn. Er is opvang, en er zijn activiteiten zodat je kind zich ten volle ontplooit. Maar nu blijkt dat niet alleen de ouders niet weten waar ze aan beginnen, maar dat zelfs de scholen, de schoolbesturen en het stadsdeel geen omschrijving weet te geven van een brede school. Het begrip wordt hierdoor inhoudsloos en boet in aan kwaliteit. Dat kan niet de bedoeling zijn."

U bent hier