h

Alle bibliotheken moeten open blijven

20 oktober 2010

Alle bibliotheken moeten open blijven

Het voorstel van de SP om alle bibliotheekfilialen in Nieuw-West open te houden is in de deelraadsvergadering van 19 oktober unaniem aangenomen. SP-fractievoorzitter Chris Schaeffer: "Ondanks de aankomende bezuinigingen moet de wethouder alles op alles zetten om alle vijf bibliotheekfilialen open te houden." Volgens hem moet het stadsdeel samen met de bibliotheek zoeken naar een oplossing. "Samenwerking met andere organisaties kan geld opleveren of besparen, daar moet goed naar gekeken worden."

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West wil achthonderdduizend euro bezuinigen op de Openbare Bibliotheek. De bibliotheek zelf denkt dat, als er zoveel bezuinigd moet worden, er minstens twee van de vijf filialen gesloten moeten worden. Het voorstel van de SP om dit te voorkomen werd mede ondertekend door CDA, BNW81 en Tulpen voor Amsterdam. Na een kleine tekstuele wijziging gingen ook de coalitiepartijen akkoord en werd de motie door de volledige raad aangenomen.

U bent hier