h

Draai PvdA is onbegrijpelijk

14 oktober 2010

Draai PvdA is onbegrijpelijk

"Zo kennen we de PvdA weer". Zo reageert SP-fractievoorzitter Meta Meijer op het bericht dat de PvdA wil terugkeren in het Dagelijks Bestuur van Amsterdam-Oost met de - toch niet helemaal - vertrokken wethouders Fatima Elatik en Germaine Princen. "Een draai die de grenzen van de redelijkheid overschrijdt", vindt Meijer. " De wethouders hebben willens en wetens gegokt met het geld van de bewoners van Amsterdam-Oost, zonder de raad hiervan op de hoogte te stellen. Vervolgens loopt de zaak mis, en worden de wethouders naar huis gestuurd. Een volkomen terechte reactie. Dan kun je niet een week later beweren dat ze gewoon weer terug kunnen keren en doen alsof er niet gebeurd is. Ik zou wel eens willen weten wat je dan als wethouder uit moet halen om definitief weggestuurd te worden."

In de vorige bestuursperiode heeft portefeuillehouder Princen een garantstelling ondertekend voor Muziekmakerscentrum MuzyQ, zonder de raad ervan op de hoogte te stellen dat het risico niet 9 miljoen, maar in totaal 30 miljoen euro is. Door tegenvallers wordt nu op die garantstelling aanspraak gemaakt, en heeft het stadsdeel besloten het pand aan te kopen. Toen de raad opheldering vroeg over hoe een en ander in zijn werk was gegaan, kwam dit aan het licht. Vervolgens werd het dossier nog gevoeliger doordat stadsdeelvoorzitter Elatik een begeleidende brief schreef die onwaarheden bevatte. Oppositiepartijen VVD en SP namen dit dermate hoog op, dat ze een motie van wantrouwen tegen de portefeuillehouder en een motie van afkeuring tegen de stadsdeelvoorzitter indienden. Vr de moties in stemming werden gebracht, besloot de PvdA haar wethouders naar huis te sturen.

U bent hier