h

Ook Albert Heijn moet minimumloon respecteren

18 oktober 2010

Ook Albert Heijn moet minimumloon respecteren

Net als in andere stadsdelen voerde de SP in Zuidoost op 16 oktober - als een van de deelnemers van het Steuncomité sociale strijd - actie bij de Albert Heijn aan het Bijlmerplein. Het winkelend publiek kreeg informatie over de landelijke proef loondispensatie die sinds 1 september in Amsterdam loopt. Deze proef houdt in dat het mogelijk wordt dat mensen uit de bijstand en de Sociale Werkvoorziening werk gaan doen voor minder dan het wetteljk minimumloon. Omdat Albert Heijn nog geen nee heeft gezegd tegen deze proef werd aan mensen gevraagd via de email te vragen of het bedrijf wil garanderen dat ieder die er werkt ten minste het wettelijk minimumloonloon krijgt uitbetaald.

Veel mensen hoorden dit voor het eerst en reageerden soms licht geschrokken. De reactie op het voorstel een email te versturen naar Albert Heijn was meestal positief. Maar de boodschap was vaak wat te ingwikkeld onder het boodschappen doen, dus werd de flyer in de tas gedaan om thuis eerst te bestuderen. Anderen namen juist ondanks de kou de tijd om hun verhaal te doen over andere zaken die hen bezighielden. Ondanks de kou was het een geslaagde actie.

U bent hier