h

Slecht onderhoud in Indische Buurt

10 oktober 2010

Slecht onderhoud in Indische Buurt

Het is slecht gesteld met het onderhoud van veel woningen in de Indische Buurt. Dit bleek toen de SP op onderzoek uitging naar aanleiding van verschillende klachten over onderhoud door woningstichting Eigen Haard.

De vele klachten over het slechte onderhoud in de Solostraat en Sumatrastraat waren zeer terecht. Verschillende bewoners klaagden over grote lekkages in hun woningen. Hoewel de lekkages, na enige weken tot meer dan een maand, wl werden verholpen door Eigen Haard, werd aan de oorzaak weinig gedaan. Zo kreeg een bewoonster te horen dat zij vaker lekkages kon verwachten, aangezien het dak van haar woning vernieuwd moest worden. De woningbouwstichting schijnt echter niet van plan om dit ook daadwerkelijk te doen. SP duoraadslid Dave Lambrechts: "Eigen Haard doet wel aan reparaties, maar niet aan onderhoud."

Waar de bewoners van de bovenste verdiepingen last hadden van lekkages vanaf het dak, zaten de bewoners van de begane grond met een ander probleem: door slechte ventilatie van de kruipruimtes onder hun woningen hadden zij veel last van schimmel, rot en stankoverlast. Ook hier werden de problemen niet structureel opgelost door de woningbouwstichting.

Vanwege het slechte onderhoud in hun woningen staat n blok in de Sumatrastraat op de nominatie om gesloopt te worden. Veel bewoners gaven aan dat zij graag in de buurt willen blijven wonen en dat zij ook graag op deze plek terug willen komen. Ook gaven sommigen aan dat zij graag een nieuw huis willen, vanwege alle ongemakken die de huidige gebouwen met zich meebrengen.

De SP vindt dat deze bewoners inderdaad terug moeten kunnen keren in hun gerenoveerde of nieuwe woningen, en wel tegen een redelijke huur. De SP is dan ook van mening dat na de sloop een gelijk aantal sociale huurwoningen terug moet komen, om te zorgen dat mensen niet uit hun buurt verjaagd worden door te hoge huren, of de uitverkoop van sociale huurwoningen.

U bent hier