h

Sloop Louis Couperusbuurt ongegrond

12 oktober 2010

Sloop Louis Couperusbuurt ongegrond

Het besluit tot sloop van de veelbesproken Louis Couperusbuurt in Geuzenveld-Slotermeer lijkt ongegrond. Uit onderzoek blijkt dat belangrijke informatie is achtergehouden. SP-fractievoorzitter Chris Schaeffer stelt hierover vragen over de aan het dagelijks bestuur en pleit voor herziening van het sloopbesluit.

Tijdens de deelraadsvergadering van 28 september is door de Bewonerscommissie Louis Couperusbuurt ingesproken over het eerdere besluit tot sloop van deze buurt. Hierbij is aangetoond dat het destijds genomen besluit is genomen op basis van onvolledige informatie. Woningcorporatie Stadgenoot heeft een conclusie uit een bouwkundig rapport achtergehouden waarin werd samengevat dat renovatie van de woningen wel mogelijk is.

De SP stelt vragen aan het dagelijks bestuur over het bekendmaken van de conclusies uit het bouwtechnisch rapport en het mogelijk achterhouden van informatie. Schaeffer: "Als deze informatie inderdaad is achtergehouden, moet het sloopbesluit opnieuw aan de raad voorgelegd worden."

U bent hier