h

Blijven bouwen of niet?

19 november 2010

Blijven bouwen of niet?

De SP wil graag weten wat bewoners van stadsdeel Oost en West vinden van de plannen om het aantal nieuw te bouwen huurwoningen in deze stadsdelen met bijna 1800 verminderen. Het gemeentebestuur wil minder bouwen om zo financiëe problemen op te lossen. De SP vindt de gevolgen van niet bijbouwen - nog langere wachtlijsten voor sociale huurwoningen - te groot.

Op dit moment lopen er meerdere grote, verliesgevende bouwprojecten in Amsterdam. Een goed voorbeeld hiervan is het zwarte gat van de Noord-Zuidlijn. Deze projecten worden vaak betaald uit de opbrengst van de bouw van kantoren en woningen. Als gevolg van de economische crisis is in de afgelopen jaren de markt voor de bouw van kantoren helemaal opgedroogd en de verkoop van nieuwe woningen sterk achteruit gegaan. Hierdoor haalt de gemeente niet meer genoeg geld uit de bouw van woningen en kantoren, waardoor nu een gat in de gemeentebegroting is ontstaan.

Ondertussen is de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in Amsterdam-Oost 11 jaar voor een benedenwoning en zelfs 28 jaar voor een eensgezinswoning. In West zijn de wachttijden niet veel korter. Alleen door de bouw van meer sociale huurwoningen, kan deze wachttijd verkort worden. Door dit voorstel van het gemeentebestuur wordt de wachttijd alleen maar langer. De SP vindt dan ook dat het geld ergens anders gezocht moet worden.

De SP gaat de komende tijd in Oost en West de straat op om mensen te vragen wat zij vinden van de plannen van de gemeente. Daarnaast kunt u op deze website uw mening geven.

U bent hier