h

Een einde aan weesfietsen

19 november 2010

Een einde aan weesfietsen

"Op het eerste oog lijkt het onsympathiek om fietsen weg te knippen, maar als mensen meer zekerheid hebben over een goede stallingsplaats zullen ze sneller de fiets pakken. En dat is winst voor iedereen!" SP-duoraadslid Femke Reudler Talsma biedt volgende week de notitie weesfietsen aan het stadsdeel aan om een einde te maken aan overvolle fietsenrekken met ongebruikte en achtergelaten fietsen.

Een van de grootste ergernissen van bewoners in Centrum zijn de zogenaamde weesfietsen: fietsen die maanden op dezelfde plek staan en geen eigenaar lijken te hebben. Meer fietsenrekken erbij biedt geen oplossing omdat er praktisch geen plaats meer is en omdat die rekken binnen de kortste keren ook weer vol weesfietsen staan. Het stadsdeel doet zijn best, maar het lijkt een druppel op een gloeiende plaat. Er komen meer fietsen bij dan dat er weg gaan.

Een nieuwe fietsparkeerplek op straat kost 1000 euro en een ondergrondse plek zelfs 3300 euro per fiets. Voor dit geld kunnen veel mensen ingezet worden om de weesfietsen op te sporen. Tegelijkertijd kunnen weesfietsen een tweede leven krijgen via werkprojecten in de buurt.

Reudler Talsma stelt een structurele aanpak voor om het fietsprobleem aan te pakken. "Nu knipt het stadsdeel op een aantal willekeurige plekken fietsen weg. Dit is symptoombestrijding en lost niets op. Wij stellen nu voor om op publiekstrekkende plaatsen, zoals het Leidseplein en andere uitgaansgebieden, minimaal een jaar lang elke maand alle fietsen te stickeren. Elke eerste vrijdag van de maand moeten dan alle fietsen die een maand niet gebruikt zijn, verwijderd worden. Alleen op die manier wordt het ook voor de fietsers duidelijk dat zulke fietsenrekken niet bedoeld zijn als permanente stallingsplek. Weesfietsen verdwijnen op die manier uit de rekken en maken zo plaats voor fietsen die nog wel gebruikt worden."

Maar ook in woonbuurten is verbetering nodig, vindt Reudler Talsma. "Bewoners zijn de ogen en de oren van een buurt. Zij zien hoe het fietsenrek voor hun huis maandenlang bezet wordt gehouden door dezelfde fietsen, die nooit gebruikt worden." In elke woonbuurt moeten alle fietsen daarom minimaal 1x per jaar gestickerd worden, zodat fietsen die niet gebruikt worden, kunnen worden opgespoord. We stellen voor om fietseigenaars 2 maanden de tijd te geven. Als de fiets in die tijd niet is gebruikt wordt hij verwijderd. Deze structurele aanpak, waarbij goed overlegd moet worden met de buurt, zal er ook toe leiden dat de mensen eraan wennen dat het fietsenrek geen permanente opslagplek is, maar een tijdelijke gratis stalling. Hierdoor komt er weer ruimte in de bestaande fietsenrekken. Minder fietsen zullen fout geparkeerd zullen worden en dit voorkomt weer de ergernis van het wegknippen van een fiets die wl gebruikt wordt. Met deze voorstellen kunnen we echt werk maken van Amsterdam Fietsstad."

U bent hier