h

Enquête SP: Parkeeroverlast breidt zich uit

11 november 2010

Enquête SP: Parkeeroverlast breidt zich uit

De invoering van betaald parkeren op en rond het Buikslotermeerplein heeft geleid tot veel parkeeroverlast in de omliggende gebieden. Dat blijkt uit een enquête van de SP onder bewoners van verschillende buurten die grenzen aan het gebied waar betaald moet worden om te parkeren. Over de oplossing van dit probleem zijn de bewoners verdeeld: ruim de helft wil betaald parkeren terugdraaien, en ruim 40 procent wil dat ook in hun buurt het parkeren gereguleerd wordt.

Sinds op en rond winkelcentrum Boven 't Y betaald moet worden om de auto te parkeren, blijken veel mensen hun auto vlak buiten dat gebied te parkeren. Van de bevraagde buurtbewoners geeft ruim 70 procent aan dat sindsdien bijna altijd alle parkeerplekken bezet zijn in hun buurt. Nog eens 20 procent merkt ook dat de parkeerdruk is toegenomen, maar kan nog wel een plekje vinden voor de eigen auto.

Het reguleren van het parkeren is geen taboe voor veel buurtbewoners. Hoewel ruim de helft vindt dat betaald parkeren op en rond Buikslotermeerplein teruggedraaid moet worden, geeft ook ruim 40 procent aan dat regulering de beste oplossing zou zijn. Als manieren om de parkeerdruk te verminderen noemen zij het invoeren van blauwe zones en het invoeren van betaald parkeren dit laatste moet wel gepaard gaan met goedkope vergunningen voor de bewoners zelf en hun bezoekers.

SP-fractievoorzitter Daniël Peters is niet verbaasd over de uitkomsten van de enqute. "Wij waarschuwden jaren geleden al tegen de mogelijke olievlekwerking. Die vrees is waarheid geworden. Maar terugdraaien van betaald parkeren op en rond het winkelcentrum zou inmiddels miljoenen kosten vanwege contracten die het stadsdeel is aangegaan. Die hebben we helaas niet over. Dit onderzoek helpt ons te bepalen wat de beste manier is om met die toegenomen parkeerdruk om te gaan. De SP zal er in ieder geval voor pleiten om bewoners en hun bezoekers tegen zo laag mogelijk tarief te laten parkeren."

Het stadsdeel onderzoekt op dit moment ook zelf waar de parkeerdruk het hoogst is en waar en welke oplossingen bewoners het beste vinden. De resultaten van dat nog representatievere onderzoek worden voor het eind van het jaar verwacht.

U bent hier