h

Hernieuwd aantreden Elatik verzwakt het bestuur

24 november 2010

Hernieuwd aantreden Elatik verzwakt het bestuur

Fatima Elatik is teruggekeerd als stadsdeelbestuurder, maar zal aan haar herbenoeming waarschijnlijk slapeloze nachten overhouden. Niet alleen de voltallige oppositie, maar ook twee leden van de coalitie waren van mening dat dit de slechtst denkbare optie was. SP-fractievoorzitter Meta Meijer: "Deze stemming heeft haar positie verzwakt en zal het geschonden vertrouwen geen goed doen."

Ook de inbreng van de coalitiepartijen legde geen gewicht in de schaal. De PvdA weigerde antwoorden te geven op inhoudelijke vragen. GroenLinks-fractievoorzitter Astrid Kuiper beriep zich herhaaldelijk op haar dyslexie en vond dat 'de schouders eronder gezet moesten worden', maar waaronder, bleef onduidelijk. D66 tenslotte gedroeg zich duidelijk als kleinste coalitiepartner. Meijer: "Elatik moet zich er rekenschap van geven dat haar draagvlak binnen de raad ernstig is verkleind. Een belangrijke taak voor haar en haar partij is het vertrouwen in de politiek terug te winnen - en dat zal hen niet makkelijk vallen."

Een ander punt is dat het stadsdeel er financieel slecht voorstaat. Meijer hierover: "Ik kan nog steeds niet uitleggen aan de bewoners in Oost dat de bezuinigingen hen gaan treffen terwijl politici joekels van fouten maken en er mee wegkomen. Ook nu weer zie je dat MuzyQ miljoenen meer kost, dat er een oud-bestuurder wachtgeld ontvangt, en de hoofdschuldige - de PvdA - terugkeert alsof er niks gebeurd is."

U bent hier