h

Kamervragen over onderhoud woningen Nieuw-West

1 november 2010

Kamervragen over onderhoud woningen Nieuw-West

SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut heeft opheldering gevraagd van minister Donner over het onderhoud aan woningen in Nieuw-West. Dit deed zij naar aanleiding van het werkbezoek dat zij begin september aan het stadsdeel bracht en in het licht van de recente berichten over Far West.

Bureau Far West wordt opgeheven, waarmee de sloop van 1700 woningen niet doorgaat. Aan veel complexen die tot voor kort op de nominatie stonden om gesloopt te worden, is echter al jarenlang geen onderhoud gepleegd. Door de crisis zullen de bewoners nog veel langer in deze verwaarloosde woningen moeten wonen. Volgens de SP moeten de woningcorporaties en het stadsdeel het achterstallig onderhoud aan deze buurten nu aan gaan pakken. Maar het is de vraag of zij daar, gezien enorme bezuinigingen uit Den Haag, geld voor hebben. Reden voor Karabulut om de minister te vragen toe te zien op verbetering van de woningen en met de corporaties en het stadsdeel in gesprek te gaan over de financiering hiervan.

U bent hier