h

SP in gesprek met bewoners zorgcentrum Bernardus

30 november 2010

SP in gesprek met bewoners zorgcentrum Bernardus

De sloop van het woonzorgcentrum Bernardus aan de rand van de Jordaan komt steeds dichterbij. Als het aan de OsiraGroep ligt zal over vijf jaar op die plek een nieuw woonzorgcentrum verrijzen met vooral grote en dure seniorenwoningen. Veel bewoners kunnen dan niet meer terugkeren in het nieuwe Bernardus, omdat deze dure woningen onbetaalbaar zijn. Onder de bewoners bestaat onduidelijkheid en onrust, omdat zij onvoldoende genformeerd zijn en nauwelijks naar hun mening is gevraagd. De SP is daarom bezig met een enqute onder de 160 bewoners van Bernardus.

De SP vindt dat OsiraGroep, zeker in deze tijd van grote bezuinigingen, beter had moeten onderzoeken of renovatie mogelijk is. Renovatie zal waarschijnlijk goedkoper en sneller zijn dan nieuwbouw. In ieder geval dienen veel meer goedkopere woningen te worden gebouwd dan OsiraGroep nu wil.

Osira wil een dure parkeergarage onder het nieuwe complex bouwen. Deze moet bekostigd worden door de dure woningen in het nieuwe zorgcentrum. Hierdoor zal er voor de huidige bewoners geen plek meer zijn in het nieuwe Bernardus. Ook mensen uit de buurt zullen plaats moeten maken voor de rijken. De SP vindt dit asociaal en onaanvaardbaar en stelde in augustus hierover vragen aan het stadsdeel.

Op basis van de uitkomsten van de enqute zal de SP nader overleggen met andere politieke partijen, met OsiraGroep en met andere organisaties om te proberen de plannen van OsiraGroep te verbeteren. Natuurlijk zullen ook de bewoners van Bernardus worden genformeerd over de uitkomsten van de enqute, onze acties en de ontwikkelingen.

U bent hier