h

SP wil sociale ondernemersprijs

22 november 2010

SP wil sociale ondernemersprijs

De SP wil ondernemers in Amsterdam-Noord verleiden tot meer maatschappelijke inzet met een ranglijst voor sociale bedrijven in het stadsdeel en een prijs voor de nummer n op die lijst. SP-fractievoorzitter Daniël Peters: "De publicatie van een ranglijst is ten eerste goede en gratis reclame voor bedrijven die zich inzetten voor de samenleving, maar kan ook andere ondernemers aan het denken zetten over maatschappelijk verantwoord ondernemen."

Er zijn al tientallen ondernemers in Noord die maatschappelijke inzet tonen door stage- en leerwerkplekken te creëren of buurtevenementen mee te organiseren. De SP wil dat dat aantal de komende jaren verder groeit. Peters: "In de ideale samenleving denken alle ondernemers aan het verdienen van een goed belegde boterham én aan hun verantwoordelijkheid in de samenleving. Daar hoort het bieden van werk aan een langdurig werkloze of arbeidsgehandicapte bij, maar misschien ook wel het streven naar een zo duurzaam mogelijke productie."

Wat betreft de SP wordt de ranglijst jaarlijks gepubliceerd in een blad dat in het hele stadsdeel wordt verspreid. Over de criteria waaraan bedrijven moeten voldoen en de prijs die de nummer n krijgt zullen deelraad en Dagelijks Bestuur zich de komende maanden gaan buigen. Peters: "Zelf denk ik aan een geldbedrag dat de winnaar kan spenderen aan iets wat zijn sociaal ondernemerschap verder versterkt. Bijvoorbeeld om een cursus tot goed werkbegeleider voor stagiairs te volgen. Maar er zijn tal van andere zaken te bedenken, als het geheel maar leidt tot meer sociale ondernemers in Noord." De SP wil de komende jaren met meer initiatieven komen om maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren, zo kunnen bijvoorbeeld sociale voorwaarden opgenomen worden in contracten die worden gesloten met bedrijven die opdrachten voor het stadsdeel uitvoeren.

Update:
Dit voorstel is bij de begrotingsbehandeling met grote meerderheid aangenomen.

U bent hier