h

SP wil stadsdeelvoorzittersnorm

5 november 2010

SP wil stadsdeelvoorzittersnorm

"Het managen van een maatschappelijke instelling kan in alle redelijkheid toch niet moeilijker of zwaarder zijn dan het besturen van stadsdeel Centrum". Aldus SP-deelraadslid Frans Icke, die uitlegt dat de subsidie die het stadsdeel geeft aan maatschappelijke instellingen bedoeld is voor activiteiten en niet voor exorbitant hoge salarissen van managers.

Bij de begrotingsbesprekingen diende Icke het voorstel in om de stadsdeelvoorzittersnorm te hanteren voor zowel maatschappelijke instellingen als in de stadsdeelorganisatie. De norm moet ook voor externen gaan gelden. Icke: "Op landelijk niveau wordt er gewerkt aan de wet normering topinkomens; stedelijk heeft de SP de wethoudersnorm voorgesteld en in vergelijking hiermee is het logisch om op stadsdeelniveau ook een norm vast te stellen."

U bent hier