h

Aanbesteding uitkijkcentrum

24 december 2010

Aanbesteding uitkijkcentrum

Aanbesteding uitkijkcentrum

Burgemeester Van der Laan gaf tijdens de commissievergadering AZF van 2 december aan dat hij niet zulke goede berichten over het uitkijkcentrum had ontvangen. De burgemeester vertelde dat de realisatie van het uitkijkcentrum (waar beelden van cameratoezicht live bekeken kunnen worden) Europees moet worden aanbesteed. Door deze aanbesteding treedt er een vertraging op van 6 maanden.

Hierover heeft de SP-fractie de volgende vragen:

1. Klopt het dat de vertraging van 6 maanden voor de realisatie van het uitkijkcentrum volledig veroorzaakt wordt doordat er Europees moet worden aanbesteed? Zo nee, wat zorgt er verder nog voor vertraging?
2. Weet u of de vertraging beperkt blijft tot 6 maanden of kan/zal deze verder oplopen?
3. Waarom moet er Europees worden aanbesteed?
4. Had u dit van te voren niet zien aankomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is er dan een vertraging van 6 maanden?
5. Welke gevolgen heeft deze vertraging voor het beleid dat er nu gevoerd wordt met betrekking tot cameratoezicht? Wat wordt er gedaan om toch efficint en effectief om te gaan met camerabeelden? Worden er oplossingen gezocht om de vertraagde periode te overbruggen?

Laurens Ivens

U bent hier