h

Bewoners en SP strijden voor behoud plantsoen

27 december 2010

Bewoners en SP strijden voor behoud plantsoen

"Dat ruim 30 jaar geleden een deel van het plantsoen 'per ongeluk' door de gemeente werd weggegeven aan de eigenaar van het aangrenzende pand was een grote fout. Maar dat het huidige stadsdeelbestuur deze fout niet wil herstellen, vind ik een blunder." SP-deelraadslid Frans Icke streed in de raad voor het behoud van het openbare Overloopplantsoen en onderhield hierbij nauw contact met de bewoners.

Bij de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan voor de Oostelijke binnenstad dreigde een strook van het Overloopplantsoen, gelegen achter de Hortus Botanicus, zijn openbare karakter te verliezen en te veranderen in een priv-tuin. De buurt kwam daartegen in opstand en verzocht de politiek in te grijpen. De raad wilde dat het gehele plantsoen openbaar zou blijven en dat uitgezocht zou worden wie de eigenaar is. Portefeuillehouder Boudewijn Oranje verwijderde echter op verzoek van de vermeende eigenaar bankjes en bestrating uit het plantsoentje. "Dit was een tweede blunder", aldus Icke. "Ook herstel van deze fout was er niet bij. Vanwaar toch die weerstand om een eerder gemaakte fout te herstellen?" Ook wilde Oranje een ontwerp voor het plantsoen maken, waarin het priv-karakter tot uiting kwam. Icke: "Voor je het weet, staat er een hoge schutting of haag omheen en hebben de bewoners en het stadsdeel het nakijken."

Na veel gesteggel werd in de deelraadsvergadering van 21 december een compromis-voorstel van de coalitiepartijen (GroenLinks, D66 en PvdA) aangenomen om het plantsoen toch maar in overleg met de vermeende eigenaar n de buurt in te richten. Dit gaat de SP niet ver genoeg; iedereen heeft behoefte aan duidelijkheid anders blijft de dreiging bestaan dat het plantsoen weer privé-tuin wordt. De wet biedt het stadsdeel bijvoorbeeld de mogelijkheid om via verjaring het eigendomsrecht op te eisen, maar vooralsnog wil Oranje daar niet aan. "De werkelijke reden is mij niet duidelijk, maar het laatste woord is hierover nog niet gesproken," zegt Icke, die er samen met de bewoners voor blijft strijden dat het hele Overloopplantsoen openbaar blijft en dus voor iedereen.

U bent hier