h

Buurten in Slotermeer: "Een skatebaan, want de speeltuin is saai"

6 december 2010

Buurten in Slotermeer: "Een skatebaan, want de speeltuin is saai"

De SP in Nieuw-West is op bezoek geweest bij de bewoners rond de Jacob van Weesenbekestraat in Slotermeer. Een half jaar geleden was er overlast van hangjongeren. De SP vroeg zich af hoe het er nu voor staat en welke verbeteringen nodig zijn. Van hangjongeren bleek weinig overlast meer. Er is tevredenheid over de woningen maar wel zijn verbeteringen in de openbare ruimte nodig.

De buurt rond de Jacob van Weesenbekestraat bestaat eigenlijk uit twee soorten woningen. Een rij met portiekwoningblokken en een buurt tegen het Sloterpark bestaande uit eengezinswoningen.

De portiekwoningen aan de Jacob van Weesenbekestraat zijn vooral kleine sociale huurwoningen. De mensen daar zijn meestal tevreden, afgezien van enig achterstallig onderhoud aan de woningen. De bewoners zien sloop niet zitten en willen er blijven wonen. Op straat is echter het achterstallig onderhoud duidelijk te zien. Vooral de afwatering en de riolering moet het ontgelden. Van overlast van hangjongeren is aan deze kant van de wijk nauwelijks sprake.

In het andere deel van de wijk, richting Sloterpark, zijn de meeste mensen in deze buurt eveneens tevreden. Ze vinden hun woning betaalbaar en de buurt leuk. Er is nauwelijks achterstallig onderhoud. Toch, als je hier rondkijkt, is ook hier het onderhoud van de openbare ruimte voor verbetering vatbaar. Genoemde punten waren onkruid, loszittende stoeptegels en een gat in het trottoir. Aan dit laatste heeft het stadsdeel wel wat gedaan door er een lint omheen te zetten.

Twee bewoners, die slecht ter been waren, hadden vreemd genoeg geen klachten over de scheef lopende stoep voor hun huis. Ze vonden dat je er zelf wat van moet maken. Ook in de omgang met (hang)jongeren vonden de meeste bewoners dat het met je eigen opstelling tegenover de jongeren te maken had hoeveel overlast je ervan hebt. Een jong meisje wilde graag een skatebaan bij de speeltuin, want die is nu zo saai. Dat lijkt de SP een goed idee.

U bent hier