h

Centrum gaat als eerste stadsdeelvoorzittersnorm hanteren

6 december 2010

Centrum gaat als eerste stadsdeelvoorzittersnorm hanteren

Op aandringen van de SP gaat Centrum als eerste stadsdeel in Amsterdam werken met een stadsdeelvoorzittersnorm voor de salarissen bij maatschappelijke instellingen. SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam: "Met deze norm kunnen we voorkomen dat bij instellingen in het stadsdeel interim-bestuurders met een jaarsalaris van drie ton worden aangesteld, zoals vorig jaar nog bij welzijnsorganisatie IJsterk gebeurde."

De SP pleitte een maand geleden voor een stadsbrede invoering van een wethoudersnorm of stadsdeelvoorzittersnorm voor salarissen in de semi-publieke sector. Landelijk is er een norm van het salaris van de minister-president, dan moet in Amsterdam deze norm op het salaris van een wethouder of stadsdeelvoorzitter liggen. Geen enkele bestuurder of werknemer van de maatschappelijke instellingen in Amsterdam hoort meer te verdienen dan de eindverantwoordelijken. Landelijk een minister-presidentnorm, stedelijk een wethoudersnorm en in de stadsdelen een stadsdeelvoorzittersnorm.

Duijndam: "Het managen van een maatschappelijke instelling kan in alle redelijkheid toch niet moeilijker of zwaarder zijn dan het besturen van stadsdeel Centrum. Het salaris van de stadsdeelvoorzitter is ongeveer 7.500 per maand. Ik zie niet in waarom een manager van bijvoorbeeld een welzijnsinstelling meer moet verdienen. Het is aan personeel van bijvoorbeeld een buurthuis niet uit te leggen waarom zij moeten bezuinigen terwijl de bestuurder een veel te riant salaris opstrijkt."

Bij de begrotingsbehandeling deze week kwam het voorstel van de SP in stemming. De norm voor de maatschappelijk instellingen kreeg voldoende bijval, maar om dezelfde norm toe te passen op de eigen organisatie vond men in strijd met de cao-afspraken. "Maar," aldus Duijndam: "Het gaat hier om topsalarissen die niet binnen de cao vallen."

U bent hier