h

Eilandenboulevard: Prestige of noodzaak?

29 december 2010

Eilandenboulevard: Prestige of noodzaak?

Om ook toeristen naar de Oostelijke Eilanden te lokken, worden de Kattenburgergracht, de Wittenburgergracht en de Oostenburgergracht omgetoverd tot een heuse boulevard. Om aanspraak te maken op een Europese subsidie moet eind 2011 al met de aanleg begonnen worden. Er is dus weinig tijd voor inspraak. SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam maakt zich hier zorgen over en stelde vragen over de inhuur van een 'expert' en de Europese subsidie.

In de toekomst kunnen bewoners en toeristen vanaf het scheepvaartmuseum flaneren tot aan de molen de Gooijer met zicht op tall-ships en het water van de Nieuwe Vaart. De woonfunctie van de eilanden maakt plaats voor toerisme. De Oosterkerk verandert van een huis van de buurt in een grand caf met terras aan het water en woonboten maken plaats voor tall-ships, plezierbootjes en watertaxi's. Dit is wat stadsdeel Centrum op een informatiebijeenkomst in december de bewoners van de Oostelijke Eilanden voorschotelde.

Drie klankbordgroepen - voor walbewoners, ondernemers en bootbewoners - mochten inbreng geven op de plannen. De bootbewoners zijn het meest de dupe: om de prestigieuze plannen te realiseren moeten 22 woonboten plaats maken voor een waterstoep bij de Oosterkerk. Tot een eensluidend oordeel zullen de verschillende groepen niet komen. Daarvoor lopen de belangen te veel uiteen. Om toch n front te vormen naar het stadsdeel kwamen de mensen van de drie klankbordgroepen bij elkaar, waarbij ze met een tegenplan kwamen. Hierin is onder andere plaats voor een autovrije ventweg, behoud van bomen, een groene oever van de Nieuwe Vaart, plek voor woonboten, meer fietsparkeerplekken en behoud van de vis- en bloemenkraam.

Malu Lüer, voorzitter van SP Centrum: "Mocht het nodig zijn, dan staat de SP in de startblokken om de bewoners te helpen bij het organiseren van actie." In februari komt het stadsdeel met een plan waarbij de inbreng van de klankbordgroepen verwerkt zal zijn. Lüer, die nauw contact heeft met verschillende bewoners: "We houden goed in de gaten of de bewoners en ondernemers gehoord worden en dat het niet weer een prestigeproject wordt ."

U bent hier