h

Impasse Van der Pekbuurt moet doorbroken

15 december 2010

Impasse Van der Pekbuurt moet doorbroken

De SP wil dat de woningen in de Van der Pekbuurt zo snel mogelijk worden gerenoveerd. Om dat te bereiken zou het stadsdeel moeten optreden als bemiddelaar tussen corporatie Ymere en de huurders. SP-deelraadslid Frans Rein Jurrema: "Ymere heeft deze ellende over de buurt afgeroepen door een prima sociaal plan bij de renovatie eenzijdig op te zeggen. De SP begrijpt de woede van de bewoners ontzettend goed, maar er moet een eind komen aan deze impasse om noodzakelijk onderhoud aan de woningen eindelijk mogelijk te maken."

In februari 2005 richtte de SP, met medewerking van oud-Kamerlid Remi Poppe, samen met de bewoners een comit op dat de sloop van de monumentale Van der Pekbuurt te voorkomen. Die opzet lukte, de buurt werd niet gesloopt. Het comit, sinds vorig jaar vereniging, werd een serieuze gesprekspartner voor corporatie Ymere over het al jaren noodzakelijke onderhoud aan de woningen. Maar bijna zes jaar later is het overleg tussen de partijen volledig vastgelopen en is vertrouwen van de huurders in de corporatie tot een nulpunt gedaald. Belangrijkste reden daarvoor is het voortdurende schenden van vrijwel alle afspraken door Ymere, inclusief het opzeggen van het sociaal plan.

Tijdens een vergadering in de deelraad vorige week maakten de bewoners grondig duidelijk dat ze genoeg hebben van het 'gedraai en gekonkel' van Ymere en daarom het overleg met de corporatie hebben opgeschort. De vereniging legde drie eisen op tafel. Ten eerste moet de Van der Pekbuurt, architectonische parel van Noord, nooit gesloopt worden. Daarnaast mag bij de renovatie geen bewoner weggejaagd worden uit de buurt, ze hebben allemaal het recht om voor een betaalbare huur, in de buurt te blijven wonen. En tot slot vroeg zij onomwonden steun voor haar eisen van de Noordse politiek. Jurrema: "De SP heeft de bewoners van de Van der Pek altijd gesteund en zal dat blijven doen. Ymere is overduidelijk de partij die hier al jaren in gebreke blijft. Dat groot onderhoud moet nu snel plaatsvinden en daar gaan wij ons voor inzetten."

U bent hier