h

Stadsdeel negeert bewoners bij plannen hotel

4 december 2010

Stadsdeel negeert bewoners bij plannen hotel

"Als de raad nu niet tot inkeer komt, eindigt het onderonsje tussen de gemeente en firma Droog van 2006 in een grootschalig project van een projectontwikkelaar, die in een kleine buurt zijn gang mag gaan. Dit zet de deur open voor allerlei grootschalige projecten in kleine woonbuurten". Met deze woorden verwierp SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam de plannen van Droog design om in de smalle Staalstraat en Groenburgwal een hotel met horeca te beginnen.

In 2006 werd het oude GGD-gebouw aan de Groenburgwal door de gemeente onderhands verkocht aan Droog Design. Pas in 2009, toen de plannen al vergevorderd waren, kreeg de buurt er lucht van. Een grote groep mensen, die 400 bewoners vertegenwoordigden, kwam naar de Stopera om te protesteren tegen de ambitieuze plannen voor hotel met horeca met internationale allure.

In de kleine woonbuurt met veel smalle straatjes, waar al veel horeca is, past dit niet. Er werden minimale concessies gedaan aan de bezwaren van de buurt en de deelraad werd een aantal scenarios ter keuze voorgelegd. Ook werd bedongen dat de horecavergunning uitsluitend ten goede komt aan Droog en niet aan een volgende koper of eigenaar.

Ondanks grote protesten van de buurtbewoners, die zelf ook met een plan kwamen, stemde de raad met uitzondering van de SP in met hotel en horeca. "Horeca is in deze buurt niet toegestaan, niet volgens het bestemmingsplan, niet volgens het horecabeleidsplan en niet volgens de erfpachtovereenkomst. Zelfs de jurist van het stadsdeel bevestigt dit. Wij praten niet recht wat krom is en kunnen niet akkoord gaan met dit grootschalige plan", aldus Duijndam.

U bent hier