h

Alle SP-stemmers naar de stembus!

23 januari 2011

Alle SP-stemmers naar de stembus!

Op een zeer geanimeerde ledenavond hebben SP'ers uit Noord zich over de campagne voor de 'Eerste Kamerverkiezingen' gebogen. Zij bespraken de aanpak met Eerste Kamerlid Eric Smaling en Remine Alberts, de lijsttrekker van de SP voor de Provinciale Staten in Noord-Holland. Fractievoorzitter in Noord Daniƫl Peters: "Laten we er in de eerste plaats voor zorgen dat zo veel mogelijk mensen SP gaan stemmen, dan kan de Eerste Kamer de afbraakwetten van deze regering nog tegenhouden."

Eerste Kamerlid Eric Smaling beschrijft hoe de Eerste kamer de macht heeft om wetten die door de Tweede Kamer zijn goedgekeurd te verbeteren of zelfs af te wijzen. In verband met de plannen van dit kabinet zijn de Provinciale Statenverkiezingen nu heel belangrijk. Smaling: "De Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. Winst bij de verkiezingen leidt dus tot invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer en dus op benvloeding van de wetgeving van dit kabinet."

Lijsttrekker in Noord-Holland Remine Alberts laat met verschillende voorbeelden van acties zien dat het werk in de provincie niet zo heel veel verschilt van de gemeente. "Het lijkt veel abstracter, maar ook een abstract plan heeft zijn voeten in de dagelijkse werkelijkheid. Het is de kunst dat je dat vertaalt naar de gevolgen voor gewone mensen. Je doet het ook samen met hen, met bewoners, met mensen die hun bushalte dreigen kwijt te raken. Zo zijn bijvoorbeeld de plannen van het Wierringerrandmeer door onze druk en de inzet van de bewoners van tafel gegaan."

Op de ledenavond wordt enthousiast gepraat over de diverse acties die de SP voert. Door acties op het gebied van wonen, armoede en openbaar vervoer zien de mensen dat de SP er voor hen is. Peters besluit de avond: "Laten we er alles aan doen om mensen naar de stembus te krijgen. Door het verspreiden van folders, flyeren bij de pont en de markt en natuurlijk meehelpen met het plakken van de verkiezingsposters. Dan kunnen we dit kabinet nog stoppen."

U bent hier