h

Onvoldoende steun voor mantelzorgers in Centrum

28 januari 2011

Onvoldoende steun voor mantelzorgers in Centrum

De SP vindt dat mantelzorgers ook in Centrum voldoende ondersteuning moeten krijgen. Op dit moment is die ondersteuning er niet, reden voor SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam om portefeuillehouder zorg Roeland Rengelink hierover aan de tand te voelen. Welzijnsinstelling Combiwel, die in 2010 mantelzorgers in het centrum ondersteunde, bleek niet te voldoen. Rengelink hoopte dat niemand er wat van zou merken dat er nu een paar maanden geen ondersteuning is. Onacceptabel, vindt de SP.

Mensen die voor een partner of buurvrouw zorgen naast hun normale werkzaamheden - mantelzorgers - kunnen beroep doen op ondersteuning. Dit kan ondermeer zijn een inval-verzorger, zodat de mantelzorger er even tussenuit kan; een tegemoetkoming in parkeerkosten; het wegwijs maken in het woud van regels of een verwendag.

Duijndam is verontwaardigd dat er nu geen ondersteuning voor mantelzorgers in Centrum is. "Mantelzorg wordt erg gestimuleerd door het stadsdeel. We zijn het met elkaar eens dat het heel zwaar kan zijn en dat mensen extra steun verdienen. Door er een marktproduct van te maken kon Combiwel de instelling Markant, die het werk al jaren deed, wegconcurreren. Nu is een jaar lang de ondersteuning voor mantelzorgers onder de maat geweest en tot overmaat van ramp wordt er begin 2011 helemaal niets gedaan. Het stadsdeel heeft verzuimd op tijd te reageren en besloot pas in januari een nieuwe instelling te zoeken. Dit is een portefeuillehouder Welzijn onwaardig, temeer daar de SP in november al het voorstel gedaan heeft uit te kijken naar een andere instelling om mantelzorgers te ondersteunen."

U bent hier