h

Oost moet verhuur Platanenweg aan studenten blokkeren

19 januari 2011

Oost moet verhuur Platanenweg aan studenten blokkeren

Het stadsdeelbestuur van Amsterdam Oost kan en moet de toewijzing aan studenten van de tijdelijk verhuurde woningen aan de Platanen- en Olmenweg blokkeren. Dat zegt SP-deelraadslid Tiers Bakker in reactie op de beantwoording van vragen door zijn partijgenoot Remine Alberts in de gemeenteraad. "Het stadsdeel moet toestemming geven voor het 'labelen' van de woningen voor tijdelijke verhuur aan studenten. En wat de SP betreft wordt die toestemming niet verleend", aldus Bakker.

Uit de beantwoording van de vragen blijkt volgens de SP opnieuw dat corporatie Stadgenoot erg voorbarig is geweest met haar brief richting de zittende tijdelijke huurders van de woningen bij de Parooldriehoek. Want niet alleen was de termijn van anderhalve maand waarop de huurders moesten vertrekken onfatsoenlijk kort, maar nu wordt ook duidelijk dat Stadgenoot voor haar beurt heeft gesproken. Bakker: "Uit de antwoorden op onze vragen in de gemeenteraad blijkt dat voor woningen van 40 vierkante meter en groter altijd toestemming gegeven moet worden door het stadsdeel voor specifieke toewijzing aan bijvoorbeeld studenten. En deze woningen zijn groter. En aangezien er al mensen in de huizen wonen en er geen dringende reden is voor hun vertrek, lijkt me niet dat er toestemming moet worden verleend."

Gemeenteraadslid Alberts ziet op meer plekken in Amsterdam sociale huurwoningen gelabeld worden voor verhuur aan studenten. Op die manier probeert verantwoordelijk wethouder Ossel het door hem beloofde aantal studentenwoningen te halen, zegt zij: "Terwijl het bouwen van woningen, voor alle categorien, de enige manier is om iets aan de woningnood te doen. Ossel en Stadgenoot verschuiven het probleem alleen door de woningen voor een specifieke groep te bestemmen. Ook in dit geval misgunt de SP de studenten de woningen niet, maar er wonen al mensen. En die hebben net zo veel recht op een dak boven hun hoofd als de studenten."

De deelraad in Oost stemt waarschijnlijk op 1 februari over het labelen van de woningen aan de Platanenweg.

U bent hier