h

SP wil integere woningcorporaties

3 januari 2011

SP wil integere woningcorporaties

De SP in Oost wil dat woningcorporaties die actief zijn in het stadsdeel voortaan een integriteitstoets moeten ondergaan. Hiertoe doet de SP volgende week in de commissie Wonen het voorstel de wet BIBOB (Bevordering IntegriteitsBeoordelingen Openbaar Bestuur) in te zetten bij woningcorporaties. Aanleiding hiervoor zijn verschillende recente incidenten waarbij woningcorporaties niet het beste lijken voor te hebben met hun huurders.

SP-deelraadslid Tiers Bakker: "Het sociale woningbeleid in Amsterdam-oost is gebaseerd op solidariteit en duurzaamheid, maar directeuren van woningcorporaties hebben het lef om in tijden van bezuinigingen te graaien en zich te gedragen als huisjesmelker." Hij wijst op een aantal recente incidenten. Zo worden in de Platanenweg gezinnen op straat gezet door Stadgenoot om studenten in dezelfde woningen terug te plaatsen. In de Sumatrastraat is sprake van enorm achterstallig onderhoud door Eigen Haard en in Jeruzalem werd informatie achtergehouden voor bewoners van huizen van Rochdale. Tot slot zijn er problemen met graaiende directeuren van De Key en Rochdale. De SP wil aan al deze misstanden een eind maken en hoopt dat de wet BIBOB daarbij zal helpen.

U bent hier