h

Achterstallig onderhoud woningen Nieuw-West bedreigt gezondheid bewoners

24 februari 2011

Achterstallig onderhoud woningen Nieuw-West bedreigt gezondheid bewoners

De woningen in een aantal 'voormalige' stadsvernieuwingsgebieden in Nieuw-West verkeren door jarenlange verwaarlozing in zo'n slechte staat dat de gezondheid van de bewoners ervan in het geding is. Dat is een van de conclusies in een zwartboek met klachten van huurders uit onder meer de Knijtijzerpanden en de Reimerswaalbuurt dat de SP donderdag heeft gepresenteerd in het stadsdeelhuis van Nieuw-West. SP-fractievoorzitter Chris Schaeffer: "Woningen zijn vochtig en koud en zitten soms vol asbest terwijl huurders daar niets van weten."

Aan veel sociale huurwoningen in Nieuw-West is jarenlang geen onderhoud gepleegd omdat ze op termijn gesloopt zouden worden. Door de crisis is de stadsvernieuwing echter op veel plekken stilgelegd, waardoor mensen nog jarenlang in huizen met gebreken moeten blijven wonen. De SP opende in januari een meldpunt om te onderzoeken hoe groot die gebreken eigenlijk zijn en ging ook in buurten langs bij mensen. In anderhalve maand kwamen er bijna honderd klachten binnen over vocht, schimmel, kou, vervallen keukens, opgeblazen brievenbussen die niet worden vervangen en vervallen trappenhuizen. Schaeffer: "Aan al deze zaken doen de corporaties niks, terwijl ze wel jaarlijks de huurverhoging doorvoeren. Het wordt tijd dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en deze huizen flink gaan aanpakken. Geld kan geen argument zijn, want ze hebben wel jarenlang gewoon huur gencasseerd."

Het meest schokkend aan het onderzoek is dat lijkt alsof leven in bepaalde flats aanwijsbaar ongezond is voor huurders. Niet alleen de SP, maar ook een huisarts uit Nieuw-West constateert dat in de flats waar woningen vochtig zijn meer kinderen en ouderen met allergien en problemen met de luchtwegen kampen. Daarnaast blijkt in sommige flats asbest aanwezig, maar wordt daarover geen enkele voorlichting gegeven aan bewoners. Om de corporaties aan te zetten tot actie heeft de SP het zwartboek donderdag in de raadzaal van Nieuw-West aan hun vertegenwoordigers aangeboden. Daarbij waren ook de betrokken portefeuillehouders, belangenorganisaties van bewoners en de bewoners (melders) zelf uitgenodigd.

U bent hier