h

Buurten in de Bosleeuw

21 februari 2011

Buurten in de Bosleeuw

Veel bewoners van de Bosleeuw-Midden hebben klachten over hun woning. SP'ers die de buurt op 19 februari bezochten hoorden verhalen over vocht, kou, vuil en ongedierte in deze huizen. Ook is er onzekerheid over de toekomst van de panden.

Het blok van vier huizenrijen staat genomineerd om gesloopt te worden, maar de sloop lijkt vooralsnog uitgesteld als gevolg van de economische situatie in Amsterdam. Gevolg is grote onzekerheid voor de bewoners. Er is een brief verstuurd waarin woningcorporatie Stadgenoot laat weten dat de sloop voorlopig van de baan is, maar verder is de informatie voor bewoners minimaal. Reden genoeg dus om met bewoners in gesprek te gaan.

De meest gehoorde klacht was vocht en kou. De huizen in dit blok hebben over het algemeen 3 of 4 kamers met alleen een gaskachel in de woonkamer. Dit betekent veel stoken met de ramen dicht om het een beetje warm te houden in huis. Gevolg van de dichte ramen is vervolgens vocht en schimmel in huis. In een aantal huizen tochtte het behoorlijk. Een andere veel gehoorde klacht ging om de schoonmaak van het trappenhuis. Stadgenoot heeft de schoonmaak over genomen van de bewoners zelf, maar lijkt geen controle uit te voeren op het bedrijf dat de schoonmaak uitvoert. Trappenhuizen waren daardoor veelal vies.

Ook bleken veel bewoners last te hebben van muizen en ratten. Met name 's nachts lopen de beestjes tussen de muren door en maken behoorlijk veel lawaai. Niet erg prettig. Helaas doet Stadgenoot niet veel voor de bewoners. Bewoners gaven aan vaak genoeg gebeld te hebben waarna wel een reparateur kwam. Meestal kwam deze echter alleen kijken en werd er geen oplossing geboden. Andere mensen vertelden over provisorische oplossingen die slecht tijdelijk stand hielden.

Ten slotte waren er klachten over jongeren die in de kelderboxen rondhangen. Een gevoel van veiligheid was niet bij iedereen aanwezig. De achterkant van de woningen is verwaarloosd, jongeren hebben vaak vrij toegang en troep wordt niet opgeruimd.

Op 5 maart gaat de SP terug om in de rest van het blok met mensen te spreken en klachten te verzamelen. Als deze huizen voorlopig niet gesloopt worden, dan is het volgens de SP hoog tijd voor een renovatie.

U bent hier