h

Geef bewoners Bernardus terugkeergarantie

2 februari 2011

Geef bewoners Bernardus terugkeergarantie

De SP wil dat bewoners van woonzorgcentrum Bernardus de garantie krijgen dat zij kunnen terugkeren na de geplande sloop en nieuwbouw van het complex aan de Nieuwe Passeerdersstraat. Dat betekent dat eigenaar Osira in het nieuwe complex veel minder hoge huren moet vragen voor de woningen dan nu het voornemen is. Uit een enquête van de SP blijkt namelijk dat veel van de huidige bewoners de huur van een woning in het nieuwe complex niet kan betalen.

De SP ondervroeg 63 van de 160 bewoners van Bernardus over de plannen die Osira met het woonzorgcentrum heeft. Opmerkelijk was dat het gros aangaf dat zij niet in de plannen gekend waren. Negentig procent van de bewoners stelde evenwel terug te willen keren aan de Nieuwe Passeerdersgracht als de nieuwbouw voltooid zou zijn, maar dezelfde groep zei de voorgenomen huren in de nieuwbouw niet te kunnen betalen. Voor SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam zijn dit duidelijke cijfers: "Het ziet ernaar uit dat de huidige bewoners, die in meerderheid gehecht zijn aan deze plek, moeten wijken voor mensen die meer opbrengen aan huur. Dat is onacceptabel voor de SP." Ook voor de ouderen uit de buurt zal er door de hoge huren geen plek zijn in het nieuwe Bernardus. Het merendeel van de ouderen geeft aan in hun buurt te willen blijven en niet naar de rand van de stad verbannen te willen worden.

Osira wil de huidige bewoners van Bernardus in de periode van sloop en nieuwbouw, grofweg tot 2016, tijdelijk huisvesten aan de Groenmarktkade. De SP vindt dat een lange periode en vreest dat voor veel huidige bewoners de Groenmarktkade het eindpunt zal zijn. Om dat te voorkomen zou renovatie van Bernardus veel beter zijn geweest dan sloop, aldus Duijndam: "Renovatie is waarschijnlijk goedkoper en kan sneller waardoor de bewoners niet jaren op een tijdelijke plek hoeven te bivakkeren."

U bent hier