h

Markten in centrum nog steeds een puinhoop

10 februari 2011

Markten in centrum nog steeds een puinhoop

"Mensen maken markten; om de markten weer gezond te maken moet er dus met mensen gepraat worden, om te beginnen bij de marktkooplui". Duo-raadslid Bart Uitdenbogaart pleitte in de commissievergadering voor een betere communicatie tussen stadsdeel en marktkooplui. Daar is al jarenlang absoluut geen sprake van. De SP kreeg veel klachten van marktkooplui over de absurde regels waar de markten nu mee te maken krijgen. "Het is een regelrechte ramp, als er niets aan gedaan wordt ligt de Noordermarkt dit jaar nog op zijn kont," aldus Uitdenbogaart.

Nadat het stadsdeel decennialang de markten links heeft laten liggen, wat uiteindelijk leidde tot grootschalige corruptie, is het stadsdeelbestuur in korte tijd overgegaan tot het uitvoeren van niet werkbare regels. De kooplui zijn hier ondanks herhaaldelijk verzoek nooit bij betrokken geweest. Het stadsdeel wilde gewoonweg niet met ze praten. Uitdenbogaart confronteerde portefeuillehouder Boudewijn Oranje met de lawine aan bezwaren en procedures van de marktkooplui, die te voorkomen waren met een goed gesprek. Oranje erkende dat de aanpak niet handig was geweest en in strijd met de eigen afspraken van dit bestuur. Hoewel Oranje de aanbevelingen van de SP en andere partijen heeft overgenomen en met organisatorische oplossingen de corruptie wil voorkomen, pleitte Uitdenbogaart om vooral in contact te blijven met de marktkooplui. Zij ervaren en zien als eerste eventuele corruptie.

U bent hier