h

Osira: zorginstelling of projectontwikkelaar?

10 februari 2011

Osira: zorginstelling of projectontwikkelaar?

In een volle zaal met insprekers en belanghebbenden heeft de SP er dinsdag tevergeefs bij de commissieleden op aangedrongen om de parkeergarage onder het nieuwe Bernardus af te wijzen. Volgens Osira is de parkeergarage nodig om de rijkere oudere naar het nieuwe Bernardus aan de Marnixstraat te lokken. Zo zouden vermogende ouderen alleen in het centrum willen wonen als zij een eigen parkeerplek hebben onder de woning.

De parkeergarage is goed voor 178 plaatsen terwijl er op straat slechts 34 weggehaald worden. Er komen dus 144 parkeerplekken bij maar de afspraak is dat het centrum autoluwer wordt. Fractievoorzitter Nelly Duijndam: "Ik kan me niet voorstellen dat GroenLinks en de PvdA akkoord kunnen gaan met deze toename van auto's terwijl er nauwelijks ruimte op straat vrij komt. Bovendien zullen de plekken commercieel verhuurd worden, dus voor de buurt is er geen plaats."

De SP greep het bespreken van de garage aan om ook de zorgkant van het nieuwe Bernardus aan de kaak te stellen. Het nieuwe Bernardus wordt gebouwd volgens het principe 30% sociaal (tot 650 euro per maand) en 70% vrije sector (tot 3.000 euro per maand). Het gemiddelde inkomen van 65+ers in de Jordaan is 21.100 euro. Dat betekent dat het merendeel van de Jordaners zijn aangewezen op een sociale huurwoning. Dan is 30% gewoon te weinig. Dankzij het massale nee van de huidige bewoners van Bernardus en onder druk van de SP en de media heeft Osira toegezegd dat de huidige bewoners allemaal mogen terugkeren in het nieuwe Bernardus en dat Osira de te hoge huren voor haar rekening zal nemen. "Daar zijn we natuurlijk blij mee, maar nu willen we nog de garantie dat er voor de oudere inwoners van het centrum en vooral van de Jordaan voldoende sociale, woningen komen in het nieuwe Bernardus. Een zorginstelling moet voor iedereen toegankelijk zijn ongeacht inkomen. De verhouding van 30% sociaal en 70% vrije sector werkt tweedeling in de hand," vertelt Duijndam verontwaardigd.

Ook het feit dat Osira zich ontwikkelt als commercile projectontwikkelaar die vooral voor de rijkere oudere gaat bouwen en zorgen, stoort Duijndam. "Osira moet geen huizen bouwen maar zich toeleggen op zorg." De SP heeft aangetoond dat daar nog heel wat in te verbeteren is. Een lichtpuntje is er wel. Gaandeweg de discussie schaarden andere partijen zich achter het voorstel om ouderenhuisvesting in centrum serieus aan te pakken. Duijndam: "Wij willen dat elke oudere in het centrum een goede woning en goede zorg krijgt. Wij laten ze niet stikken."

U bent hier