h

Protest door weer en wind

28 februari 2011

Protest door weer en wind

Een grote groep actieve SP-ers voerde zaterdag campagne met folders en sponsjes op vrijwel alle pleinen in Nieuw-West. Door weer en wind ging SP Nieuw-West nogmaals de pleinen langs als protest tegen het rechtse afbraakbeleid. Veel positieve reacties van de mensen en een opsteker voor de SP.

De reacties van het winkelende publiek waren positief, er was veel lof dat de SP ook in dit gure weer haar gezicht liet zien. Veel mensen waren blij de SP weer te zien en gaven aan erop te stemmen. Er zijn veel gesprekken gevoerd. Veel ouderen die zich zorgen maakten om het land. Een oudere dame die de Tweede Wereldoorlog nog had meegemaakt vertelde bitter hoe nadat alles zo prachtig was opgebouwd ze nu moest toezien hoe alles weer keihard wordt afgebroken. Ze sprak over de zakkenvullers in Den Haag. Hoe de ouderen die inderdaad heel hun leven hard gewerkt hebben nu zo hard gestraft werden. Een oudere man was diep teleurgesteld in de VVD, een partij die hij heel lang trouw was geweest. Hij wist het nog niet wat het 2 maart ging worden maar dat hij voor de oppositie zou stemmen stond vast. Voor zijn vrouw nam hij een SP-spons mee, zij was er al uit, voor haar werd het de SP.

Verrassend veel mensen gaven aan deze keer op een andere partij te stemmen. Van oudsher zijn de Provinciale Statenverkiezingen nooit druk bezocht maar deze keer leeft het onder de mensen. De onvrede over dit kabinet blijkt de overhand te nemen.

Al met al een zeer succesvolle dag. Dat moet zich natuurlijk ook laten zien op 2 maart, de SP lijkt er goed voor te staan. Het gaat zeker interessant worden na 2 maart.

U bent hier