h

SP Oost krijgt raad mee en zegt nee tegen plannen van Van Poelgeest

17 februari 2011

SP Oost krijgt raad mee en zegt nee tegen plannen van Van Poelgeest

De deelraad van Oost heeft het voorstel van centrale stad-wethouder Maarten van Poelgeest om het aantal te bouwen sociale huurwoningen naar 20% te verlagen, afgekeurd. De wethouder zegt dat het nodig is het aantal te bouwen sociale huurwoningen te verlagen van 30% naar 20% om de kosten voor bouwbedrijven te verlagen. "Onzin!", vindt SP-raadslid Gerard van der Molen. "Het tekort aan sociale huurwoningen is overminderd hoog. Sterker nog: door sloop en verkoop ervan, wordt het tekort alleen maar groter. Ik ben dan ook blij dat ik de raad ervan heb kunnen overtuigen dat wij een signaal aan Van Poelgeest moeten geven."

Daarnaast heeft de raad een aantal andere punten uit het voorstel Bouwen aan de Stad II van Van Poelgeest besproken. Bouwen aan de Stad II is te onduidelijk over een aantal zaken zoals sociale woningbouw, tijdelijke huurcontracten, achterstallig onderhoud en campuscontracten. In het verleden is vaak gebleken dat grote projecten in gang werden gezet met als uitgangspunt Bouwen aan de Stad I. Dit leverde vaak een onwerkbare situatie op in projecten zoals Wibaut aan de Amstel.

Gerard van der Molen: "Voor de SP blijft het onacceptabel dat er geen oplossing komt voor de 22.500 gezinnen die geen vervangende nieuwbouw krijgen in Amsterdam. Uit de tekst van Bouwen aan de Stad kan slechts geconcludeerd worden dat deze mensen buiten de stad hun woning moeten gaan zoeken. Maar we gaan onze tekorten toch niet verdoezelen door mensen de stad uit te jagen?"

U bent hier